הנחיות והוראות מחייבות בנושאים תפעוליים

על מנת שאנו בכרומת נבצע עבורכם הלקוחות את העבודה על הצד הטוב ביותר ובהתאמה לדרישותיכם, עליכם לספק לנו מראש, בכתב ובצורה ברורה ומלאה, את כל דרישותיכם הנוגעות לטיפולים התרמיים והאחרים אותם אתם מבקשים לבצע בכרומת. טופס בקשה להצעת מחיר מפרט את המידע הדרוש לנו לביצוע מוצלח של העבודה עבורכם, מידע שאותו יש לכלול גם במסמכי הזמנת העבודה שלכם עצמה המלווים את הפריטים שתעבירו אלינו לטיפול (להלן: “מסמכי הזמנת העבודה”).

לחץ על כל אחד מהנושאים הבאים:

כחלק משירותיה כרומת מעמידה לרשות הלקוחות שירותי הובלה (איסוף פריטים וחלוקתם) וזאת על-פי מסלול קבוע המתבצע בימים קבועים באמצעות משאית ייעודית. לצפייה במסלול לחץ כאן. חשוב לדעת שמסלולי ההובלה אינם ניתנים לשינוי וכך גם ימי ההובלה במהלך השבוע. לצפייה בימי ביצוע איסוף וחלוקה לחץ כאן. שירותי איסוף ו/או חלוקה מחוץ למסלולים הקבועים ו/או שלא בימים הנקובים ניתן לקבל מכרומת על בסיס סיכום קונקרטי הכרוך בתשלום.

על הלקוח המבקש להנות משירותי ההובלה של כרומת לוודא כי מקום האיסוף או החלוקה שלו מצוי לאורך איזה מהמסלולים הקבועים. במידה שמקום האיסוף/חלוקה אכן מצוי לאורכו של איזה מהמסלולים הקבועים על הלקוח לפנות למחלקת שירות הלקוחות של כרומת ולעדכן מראש ובכתב על דבר בקשתו לאיסוף או חלוקה (לפי העניין) וזאת עד ולא יאוחר מהשעה 10:00 ביום שלפני האיסוף או החלוקה, ורצוי מוקדם ככל שניתן.

שימו לב! על הלקוח להעביר לשירות הלקוחות בכרומת את מסמכי המשלוח (תעודת משלוח ומסמכי הזמנת העבודה) עד ולא יאוחר ממועד איסוף הסחורה ממנו וזאת באמצעות הפקס שמספרו 073-2480131. אי העברת המסמכים במועד זה עלולה לגרום לדחיית מועד ביצוע העבודה בכרומת.

בפנייתכם לתיאום האיסוף של פריטים עליכם לציין:

  1. תיאור מדויק של נקודת האיסוף/חלוקה במקום עסקכם (מחסן/מחלקה כלשהי וכדומה);
  2. תיאור מדויק של צורת המשלוח באיסוף (חבילה/ארגז/משטח), משקלם הכולל וכמות הפריטים הכלולה במשלוח;
  3. שמו של איש הקשר אשר ימסור את הפריטים לנציג כרומת בעת האיסוף ו/או יבצע את קבלתו בעת חלוקה, לפי העניין.

לביצוע של איסוף או חלוקה יעילים על הלקוח לדאוג לשטח חניה פנוי למשאית ההובלות של כרומת וכן לאמצעי טעינה מתאים (בד”כ למלגזה). על הפריטים להיות מוכנים לשם איסופם עד לשעה 7:00 בבוקרו של יום האיסוף, לרבות כל הניירת הרלוונטית למשלוח.

שימו לב! כדי למנוע קרות נזק כלשהו במהלך ההובלה לכרומת על הלקוח לארוז את הפריטים המובלים בצורה נאותה להובלה למפעלינו. כרומת אינה אחראית לנזקים שיגרמו לפריטים שנארזו באריזה בלתי נאותה.

שירות הלקוחות בכרומת פועל בימים א’ עד ה’ בין השעות 7:00 ל-17:00.

מענה טלפוני לפניות של לקוחות יסתיים בשעה 16:00 מידי יום עבודה כנ”ל.

ניתן למסור לכרומת פריטים לטיפול בכל שעות היממה אולם מסירה מחוץ לשעות העבודה הנ”ל מחייבת תיאום מראש מול משרד שירות הלקוחות של כרומת.

עם כניסת עבודה לביצוע בכרומת בפועל ישלח ממנה ללקוח דוא”ל (אימייל) מעדכן שבו יצויינו: מספר הזמנת העבודה ו/או פקודת העבודה (פק”ע), פרטי העבודה הכלליים ומועד גמר עבודה משוער.

שימו לב! – עדכון כאמור מותנה בקיומו של אימייל עדכני של איש הקשר הממונה מטעם הלקוח והנכם מתבקשים לעדכן אותנו בדבר פרטי איש הקשר מבעוד מועד.

בירורים בנוגע לנושאים שונים הקשורים לביצוע העבודה שנמסרה לכרומת ע”י הלקוח (כגון: בירורים בנוגע לכניסת העבודה לביצוע, בירורי מועד משוער לגמר עבודה, מצב העבודה הנוכחי וכיו”ב) יעשו ע”י הלקוח באמצעות אתר החברה תוך פירוט הפרטים הנדרשים שם. לחץ כאן לברור סטטוס עבודה.

בעת כל פנייה לבירור על הלקוח לציין את שם ותאור הפריט, חומר הגלם, מספר הפריטים וכן את מספר ההזמנה ו/או פקודת העבודה (פק”ע) במידה וקיבלם מידי כרומת כאמור.

כרומת מעודדת אתכם הלקוחות להיוועץ עם צוות המומחים שלנו בהיבטים שונים הקשורים לייצור הפריט. מומלץ כי הדבר יעשה מוקדם ככל שניתן בתהליך תכנונו של הפריט וכך נוכל לתרום מניסיוננו הרב גם בבחירת חומר גלם וצורות עיבוד שיתאימו לטיפול התרמי הנדרש והמתאים ביותר ליישום הרלוונטי.

כל פניה ליעוץ שכזה רצוי שתיעשה באמצעות פתיחת טופס בקשה ליעוץ הכלול באתר האינטרנט שלנו. למעבר לטופס בקשת ייעוץ לחץ כאן.

לפרטי ההתקשרות בנושאי הצעות מחיר ומחירים לחץ כאן.

בכל מקרה בו הלקוח טוען לקיומה של אי-התאמה בין דרישותיו וציפיותיו בנוגע לטיפול לבין תוצאות הטיפול בפועל, על הלקוח לפנות לכרומת באמצעות “טופס תלונה על אי-התאמה“.

בכל פניה בנושאי איכות אחרים יש לפנות למחלקת אבטחת האיכות תוך ציון מדויק של פרטים מזהים לעבודה לרבות שם הלקוח, שם הפריט, תיאור הפריט, סוג הח”ג, כמות הפריטים, מספר הזמנה של כרומת, מספר ת.מ של כרומת.

לפרטי ההתקשרות לפניות בנושאי איכות לחץ כאן

בחזרה לדף “התנאים הכלליים” בנוגע לעבודה עם כרומת לחץ כאן

;