הנחיות והוראות מחייבות בנושא מחיר העבודות

בכל הנוגע למחירי העבודות, בכרומת קיימים שני “מסלולים” בהם נעשה שימוש בהתאם לנסיבות ולהסכמות. המסלול האחד – כאשר בנוגע להזמנת עבודה קונקרטית נמסרת ע”י כרומת ללקוח הצעת-מחיר אשר לאחר אישורה על ידי הלקוח העבודה מבוצעת ע”י כרומת בהתאם למוסכם. המסלול השני – כאשר העבודה היא בבחינת עבודה חוזרת של פריט מזוהה (או פריטים זהים במהותם: אותו חומר גלם ותהליך הטיפול) אזי הלקוח וכרומת בד”כ מגיעים להסכמה על מחירון קבוע לעבודה הנדונה לתקופה קצובה או שאינה קצובה בזמן. לאחר כינון ההסכמה על המחירון לא תוצאנה הצעות מחיר ולא תידרש הסכמה ספציפית בגין כל עבודה ועבודה בנוגע לפריט (אלא אם יוסכם מפורשות אחרת) ויחול עליהן מחירון הלקוח הרלוונטי לכל אורך התקופה.

שימו לב! תנאי הכרחי לקבלת הצעת מחיר מכרומת הוא מילוי ע”י הלקוח של “טופס בקשה להצעת מחיר” המהווה את הבסיס להוצאת הצעת המחיר עצמה.

לפרטי ההתקשרות לנושאי הצעות מחיר לחץ כאן

בחזרה לדף “התנאים הכלליים” בנוגע לעבודה עם כרומת לחץ כאן

;