הנחיות והוראות מחייבות בנושאי איכות והנדסה

על מנת שאנו בכרומת נבצע עבורכם הלקוחות את העבודה על הצד הטוב ביותר ובהתאמה לדרישותיכם, עליכם לספק לנו מראש, בכתב ובצורה ברורה ומלאה, את כל דרישותיכם הנוגעות לטיפולים התרמיים והאחרים אותם אתם מבקשים לבצע בכרומת. טופס בקשה להצעת מחיר מפרט את המידע הדרוש לנו לביצוע מוצלח של העבודה עבורכם, מידע שאותו יש לכלול גם במסמכי הזמנת העבודה שלכם עצמה המלווים את הפריטים שתעבירו אלינו לטיפול (להלן: “מסמכי הזמנת העבודה”).

לחץ על כל אחד מהנושאים הבאים:

עליכם לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לביצוע העבודה לרבות שם ותאור הפריט, שרטוטים, מפרטים, כמות, משקל, תקנים, בדיקות נדרשות, תיעוד טיפולים קודמים שעבר החלק, והכל הן במסגרת הבקשה להצעת מחיר והן במסמכי הזמנת העבודה.
לפני הכנסת הפריטים שלכם לעבודה בכרומת מתבצעת בהם בדיקה ויזואלית כללית. אם מתגלים פגמים בולטים, אנו נעביר אליכם הודעה על כך והעבודה לא תבוצע עד הסדרת הנושא. בהקשר זה, ככל שהדבר נידרש, עליכם לציין בבירור בהזמנת העבודה ביצוע דרישה מיוחדת בנוגע לשמירה על טיב פני השטח (מפני שריטות/מכות); לדוגמא כאשר מדובר בפריטים שהועברו לטיפולנו לאחר שכבר עברו עיבוד סופי, כגון השחזה. כמו כן, כרומת לא תישא באחריות לשינויי גוון לפריטים אשר נגרמו כתוצאה מחלקים שהגיעו לטיפולה לא נקיים לרבות שאריות שמנים ואמולסיות ע”ג הפריטים.

בבקשה לקבלת הצעת מחיר שתעבירו אלינו ובמסמכי הזמנת העבודה בנוגע לפריטים בעלי ייעוד תעופתי, יש לציין בבירור את היותם כאלה וכן את התקן הרלוונטי לביצוע כגון: AMS או PS של תע”א. לביצוע עבודות תעופתיות המיועדות לצד שלישי (כדוגמת החברות: רפאל, התע”א או אלביט מערכות) יש לצרף את מפרט התהליך הרלוונטי של לקוח הקצה.

בנוגע לחלק מהטיפולים הנעשים על ידי כרומת לפריטים תעופתיים כאמור, נידרש לעיתים ביצוען של בדיקות נוספות מעבר לבדיקת קשיות במסגרת דרישות התקן הרלוונטי, לדוגמא: בדיקת מתיחה, בדיקת מוליכות, בדיקת סדקים ועוד. על הלקוח לציין באופן מפורש בבקשתו לקבלת הצעת מחיר ובמסמכי הזמנת העבודה אילו בדיקות נוספות כאמור אתם מבקשים שיבוצעו ע”י כרומת וכן מהו גודל המדגם הנדרש לביצוען.

תקן AMS 2759 S דורש בדיקת קושי של 100% בסיום הטיפול “TEST FREQUENCY EVERY PART”. כרומת כנוהל מבצעת בדיקות על פי תקן ANSI Z1.4-2003. חשוב לציין כי במידה והלקוח דורש בדיקה של 100% מהפריטים מחובתו לציין זאת בבקשה להצעת מחיר ובהזמנת הרכש.

ביכולתה של המעבדה בכרומת לבצע בדיקות מתיחה לדגמים עגולים, שטוחים, ולחוטים עבור חומרי גלם שונים כגון פלדות, אלומיניום ונחושת. עבור בדיקות מתיחה עם דגם שיסופק לנו ע”י הלקוח, על הלקוח להודיעה לנו מראש בדבר מידות הדגם מבין האפשרויות הניתנות לביצוע בכרומת (מומלץ מאד להיוועץ עימנו בנוגע לדגם לפני ייצורו).

לתהליכי טיפול תרמי מסויימים בהם המטרה היא הקשיית פני שטח (כגון טיפולי ניטרציה, צמנטציה ואינדוקציה), אימות הצלחתו של הטיפול/עומק הטיפול דורש ביצועה של בדיקה הרסנית ע”י חיתוך ובדיקה של פריט מייצג כלומר, פריט שנלקח מהאצווה שטופלה. במקרים אלה על הלקוח לציין בבירור, בבקשה לקבלת הצעת מחיר ובמסמכי הזמנת העבודה, האם הוא מאשר לכרומת לחתוך את אחד הפריטים שעברו טיפול לצורך ביצוע הבדיקה. במידה ואין ברצונכם לאשר זאת, עליכם לצרף לפריטים פריט אחר העשוי מחומר הגלם ששימש אתכם באותה מנת ייצור של הפריטים שטופלו כדי שישמש אותנו כדגם לביצוע הבדיקה האמורה. במידה ולא יינתן אישור לקוח לחתוך פריט כאמור וגם, לחילופין, לא יצורף על ידו דגם כאמור, אז הבדיקה תתבצע על גבי “דגם כרומת” שהינו פריט אחר שיצורף למנה ע”י כרומת העשוי מאותו סוג חומר גלם (או ח”ג השייך לאותה קבוצת חומרי גלם) בהתאם לדיווחו של הלקוח אודות סוג חומר הגלם של הפריטים. כרומת איננה יכולה להתחייב שדגם כרומת יהיה זהה לחלוטין בהרכבו לח”ג של פריטי הלקוח ולכן ביצוע הבדיקה על “דגם כרומת” אינה יכולה להוות אסמכתא מיטבית לגבי תוצאות הטיפול התרמי בפריטים.

דו”ח זה מצורף לכל עבודה המבוצעת בכרומת והוא ישלח אליכם לאחר ביצוע העבודה בנוסח המקובל בכרומת. הדו”ח מהווה אסמכתא לטיפול שבוצע לפריטים שנמסרו לטיפולינו ותוצאותיו. בכדי שהדו”ח האמור יכיל את כל המידע החשוב לכם, הנכם מתבקש להעביר אלינו את כל דרישותיכם המיוחדות בנוגע לתכני הדו”ח בכתב ומראש במסגרת בקשתכם לקבלת הצעת מחיר מכרומת וכן כחלק ממסמכי הזמנת העבודה (דוגמאות לדרישות שכאלה: בקשה להוספת הערה מיוחדת בדו”ח לציון התקן שעל פיו בוצעה העבודה או בקשה להוצאת הדו”ח באנגלית).
טיפולים תרמיים הם טיפולים שמעצם טבעם (חימום, קירור מהיר, העשרת ח”ג בחנקן או פחמן, ועוד) גורמים לשינוי מבנה “פנימי” ביחס למבנה ותכונות החומר, ולעיתים לשינוי מבנה “חיצוני” כגון בגאומטריה (דפורמציות) של הפריט, היווצרות סדקים כתוצאה ממאמצים, ועוד. שינויים אפשריים אלה חייבים להילקח בחשבון בתהליך התכנון והיצור של המוצר, ולעיתים הם לא ניתנים לשליטה מלאה ולמניעה במהלך הטיפולים ולכן כרומת אינה נושאת באחריות להיווצרותן.
תופעות לוואי אפשריות ונסיבותיהן:
סדקים: בפריטים להם גאומטריה בעלת פינות חדות או פתחים למיניהם עלולים להיגרם סדקים בתהליך התרמי עקב המאמצים שמשתחררים במהלך הטיפול ומרוכזים באזורים הללו.
עיוותים: שינוי מבני אשר מתרחש בתהליך התרמי עלול לגרום לשינוי בנפח הפריט וכתוצאה מכך לקרות עיוותים (דפורמציות). העיוות (דפורמציה) היא נגזרת של גורמים שונים לרבות הרכב חומר הגלם (שאינו מיטבי), בחירת כיוון הסיבים בעת העיבוד השבבי או בעיבודים אחרים ואי הוצאת מאמצים בטרם הטיפול בכרומת. העיוותים ניכרים במיוחד בחלקים בעלי מבנה דק, בחלקים אי סימטריים ובחלקים ארוכים.
גוון: התהליך התרמי שהפריט עובר בכרומת (שהוא במהותו הבסיסית: חימום וקירור) גורם ברוב המקרים לשינוי מסויים בגוון הפריט. שינוי זה לא מהווה אינדיקציה לתוצאות הטיפול בפריט. ניתן לשפר את השליטה בשינוי הגוון באמצעות יישום תהליכים טרמיים באווירה “מגינה” (קרי, וואקום ,חנקן , ארגון).
כמו כן, כרומת לא תישא באחריות לשינויי גוון לפריטים אשר נגרמו כתוצאה מחלקים שהגיעו לטיפולה לא נקיים לרבות שאריות שמנים ואמולסיות ע”ג הפריטים.
בביצוע הטיפולים התרמיים כרומת מסתמכת על הצהרת הלקוח בנוגע לסוג חומר הגלם של הפריטים אותם הלקוח העביר לכרומת לטיפולה. כרומת אינה בודקת את תאימות חוה”ג למה שדווח לה ע”י הלקוח ואינה אחראית לטיבו (כושר ההקשייה וכיו”ב). במקרה של חומר גלם שהוא שונה משהוצהר ע”י הלקוח ו/או שאינו בעל כושר הקשיה וכיו”ב הטיפול שייושם ע”י כרומת עלול שלא להשיג את התוצאות הנדרשות ובמקרים מסויימים אף לגרום לנזק בו ישא הלקוח לבדו. לעיתים אי התאמת חומר הגלם תחייב ביצוע חוזר או נוסף של הטיפול התרמי בכדי להגיע לתוצאה הנדרשת ובמקרים אלה יחוייב הלקוח בעלות הטיפולים הנוספים הללו.

בתום הטיפול התרמי מתבצע בכרומת באופן שגרתי שימון של הפריטים, אריזתם וסימונם. הפריטים שטופלו מוצבים באריזתם במחסן עבודות גמורות בהמתנה לאיסוף.

בכרומת נוהגים לשמן חלקים בשמן קצר-טווח השומר על החלקים בפני החלדה למשך ימים ספורים וזאת על מנת לאפשר הסרה קלה בין היתר להמשך נוח בתהליכי העיבוד הבאים, ככל שנדרשים. חשוב לדעת שחלקים משומנים שישהו במחסן כרומת ובכלל במשך זמן ארוך בטרם יאספו ע”י הלקוח עלולים להחליד וכרומת אינה אחראית לכך. ככלל, הינכם נדרשים לאסוף את עבודותיכם בתוך זמן קצר ממועד גמר העבודה בכרומת. לקוח שיבקש מאתנו שלא לשמן כלל את החלקים לאחר הטיפול אחראי על איסופם המהיר ביותר ממפעלנו שכן אחרת הסיכון לצבירת חלודה גבוה מאד.

הפריטים שטופלו בכרומת נארזים לשם החזרתם ללקוח בד”כ באותה אריזה בה הגיעו אלינו מהלקוח. במקרה שהלקוח מעוניין שהפריטים יארזו באריזה שונה, עליו לציין את בקשתו ופרטיה בבירור בבקשתו לקבלת הצעת מחיר מכרומת ובמסמכי הזמנת העבודה.

על הלקוח לפרט בבקשה להצעת מחיר ובמסמכי הזמנת העבודה את הבדיקות אותן הוא מבקש כי כרומת תבצע במהלך ובתום הטיפול בכרומת. לפרוט סוגי הבדיקות המתבצעות בכרומת ראו בפרק “הבטחת איכות” באתר זה.

נוהל האיכות בכרומת לדגימה סטטיסטית Q-17 של הפריטים הנכללים בעבודה כלשהי שהועברה לטיפולה של כרומת מבוצע לפי תקן ANSI Z1.4-2003 AQL 4.0%, S-1 (להלן: “תקן כרומת”). במידה ולקוח מעוניין שעבודה כלשהי תבוצע עבורו ע”י כרומת עפ”י תקן בדיקות אחר, כגון תקן AMS2759S, מחובתו של הלקוח לציין את הדרישה ליישום התקן האמור מפורשות, בכתב ומראש (בטרם תימסר לו הצעת מחיר לעבודה מכרומת) אחרת הבדיקה תבוצע על פי תקן כרומת.

בחזרה לדף “התנאים הכלליים” בנוגע לעבודה עם כרומת לחץ כאן

;