טיפולים תרמיים

טיפול תרמי היא פעולה או שורת פעולות שבמרכזן שינויי טמפרטורה במטרה לשפר תכונות מכניות של החומר כגון קושי, חוזק, נגיפה ועוד, וכל זאת בכדי להתאים את המוצר לייעודו.

טיפולים תרמיים משפרים גם את היכולת לעבד את המתכת, את העמידה ב”התעייפות” ואת העמידה בפני קורוזיה, וכל זאת תוך הפחתת הפריכות.

השליטה בתכונות המכניות והפיזיקאליות של החומר המתכתי מוסגת על ידי חימומו וקירורו לטמפרטורות אשר נקבעות מראש בהתאמה לכל סוג של חומר גלם.

הגורמים הקריטיים להשגת התוצאות הרצויות מהטיפול התרמי הם: קצב החימום, גובה הטמפרטורה, זמן השהייה בטמפרטורות היעד בהתאם לסוג המתכת, התווך בו מתבצע הקירור (כגון מים, שמן, גז אינרטי), קצב הקירור, וכמובן ביצוע הרפיה/שחרור מאמצים.

לטיפול התרמי חשיבות תעשייתית רבה מאוד וביצועו הנכון עשוי לקבוע את התאמת החלק לתפקודו ואת אורך חייו.

כישלון בביצוע הטיפול התרמי עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לחומר ולפריט המטופל אשר לרוב הושקעו בו שעות עבודה רבות

בכרומת מתבצעים בין היתר הטיפולים הבאים (ואז אפשר לקשר כל טיפול לעמוד הרלוונטי באתר):

;