מועדי איסוף וחלוקת סחורה

יום איום ביום גיום דיום ה
מסלול דרומיחלוקת ואיסוף סחורהחלוקת ואיסוף סחורה
מסלול צפוניחלוקת ואיסוף סחורהחלוקת ואיסוף סחורהחלוקת ואיסוף סחורה
;