הרפיה חלקית

טיפול הרפיה הוא טיפול תרמי אשר משנה את מיקרו מבנה של החומר כדי לשנות את התכונות מכניות או חשמליות שלו. בדרך כלל, בפלדות, הרפיה משמשת להפחתת קשיות, להגדלת גמישות וכן לסייע בהסרת מאמצים פנימיים.

טיפול הרפיה מאפשר החזרת משיכות החומר לאחר ביצוע עיבוד בקור כך ניתן להמשיך בעיבוד ללא סיכון להופעת סדקים ושברים בחלק. הרפיה גם משמשת לשחרור מאמצים מכניים הנצברים לאחר ליטוש ועיבוד ומונעת באמצעות זאת עיוותים שיתפתחו בזמן עבודת החלק. במקרים מסויימים, הרפיה משמשת גם לשיפור התכונות החשמליות של החלק.
אחד היישומים העיקריים של הרפיה הוא נטרול השפעת עיבוד בקור על החלק. במהלך עיבוד בקור החומר מתקשה עד לנקודה שהמשך עיבוד עלול לגרום לסדקים. הרפיה בשלב זה משפרת את הגמישות ומאפשרת להמשיך בעיבוד החלק. באופן דומה, הרפיה משמשת גם להסרת המאמצים הפנימיים הנוצרים בעת ריתוכים. תהליך זה מיועד לרב לגופי מכונות ולקונסטרוקציות מתכת.
טמפרטורת הרפיה עשויה להשתנות, בהתאם לסוג הפלדה, מ- הרפיה מתבצעת בטמפרטורות שונות ובאווירות שונות בהתאם למטרות התהליך והשלב בו מתבצע התהליך.
;