הומוגניזציה

טיפול הומוגניזציה נועד לשפר ולהביא לאחידות את המיקרו-מבנה של הפלדה. במהלך הטיפול גדלים גרעינים חדשים על חשבון הגרעינים הקיימים עד אשר כל הגרעינים המקוריים נעלמו. טיפול הומוגניזציה מבצעים לפלדות לאחר עיבודים כגון שיחול, ערגול, ובעיקר ליציקות שהמבנה שלהן מעצם טבען איננו אחיד. בטיפול זה מוסרת ההשפעה של העיבוד ומתקבל מבנה חדש הומוגני ומעודן גרעינים.

טיפול הומוגניזציה מהווה שיקום הפלדה והסרת ההשפעות של כל תהליכי העיבוד שהחלק עבר. מתאים במיוחד ליצירת מבנה אחיד עבור יציקות ברזל בהן שהמבנה שלהם לא אחיד בכל השטח מעצם טבעם. בטיפול מתפתח מבנה פריט בעל גרעינים אחידים ללא כיווניות על חשבון הגרעינים המעוותים שהתקבלו כתוצאה מהעיבודים. התהליך מפחית חוזק וקשיות ומגדיל את המשיכות.
טיפול הומוגניזציה מיועד לחלקים לאחר תהליכי עיבוד – במטרה לשקם את הפלדה ואת המבנה המתקבל לאחר העיבוד ולהביא למבנה גרעינים אחיד והומוגני.
הטיפול מיועד גם לחלקי יציקות ברזל במטרה להביא למבנה אחיד בכל שטח היציקה באמצעות דיפוזיה של המסגסגים המתבצע בהשהיית החלק בטמפ’ ההומוגניזציה.
טיפול הומוגניזציה מתבצע באמצעות חימום הפלדה לטמפרטורה מעל טמפ’ אוסטניטית והשהייתה בטמפרטורה זאת עד אשר מתבצע גיבוש מחדש ועידון גרעינים על חשבון המבנה הקודם. בתום ההשהיה, מתבצע קירור איטי באוויר לטמפ’ החדר. טיפול זה מלווה בד”כ בירידה בחוזק ובקשיות החלק ובגידול המשיכות. התהליך מתבצע לרוב כשלב ביניים במהלך תהליכי עיבוד או כשלב מקדים לעיבוד. השימושים התעשייתיים החשובים ביותר הם בריכוך של מתכות שהתקשו בעקבות עיבוד בקור או יצירת אחידות במבנה של יציקות ברזל. באמצעות הטיפול ניתן לשלוט בגודל הגרעינים המתקבל עפ”י זמן ההשהיה. קצב החימום וזמן ההשהיה נקבע כתלות ברמת העיבוד ובהרכב הפלדה.
;