סטביליזציה

טיפול סטביליזציה הוא טיפול הרפיה משלים המתבצע בד”כ לאחר טיפול בקור במטרה לייצב את מבנה הפלדה בכדי למנוע שינויים מבניים ושינויי נפח העלולים להתרחש לאחר חשיפה לטמפ’ גבוהה לאורך זמן. במהלך הטיפול, מיוצב המבנה המרטנזיטי שהתקבל לאחר טיפול בקור.
קיימת גם אפשרות לטיפול משולב של טיפול בקור וסטביליזציה במהלך 3 מחזורים. מיועד בד”כ לצורך ייצוב מבנה של נתכי אלומיניום.

טיפול הסטביליזציה מטרתו לייצב את המבנה שהתקבל לאחר הטיפול בקור. התהליך מביא לשינויי מבני מבוקר לאזורים שנותרו לא יציבים בתום טיפול בקור. במהלכו הטיפול יתכנו שינויי נפח. בסיום הטיפול מתקבל חלק במבנה מרטנזיט יציב שאינו צפוי לשינויים נוספים ולכן מתאים לעבודה בטמפרטורה גבוהה לאורך זמן ארוך.
הטיפול הסטביליזציה מיועד לחלקים המתוכננים לתפקד בטמפ’ גבוהה או בקור למשך זמן ארוך – תנאים בהם עלול להתרחש שינויי מבנה ואף סדקים עקב מבנה לא יציב. מת<ים לרוב עבור פלדות עשירות בפחמן, פלדות עשירות מסגסגים כגון פלדות כלים וסוגי אלומיניום.
טיפול סטביליזציה מבוצע לאחר לטיפול בקור במטרה להשלים את השינוי המבני שהתקבל בטיפול בקור. במהלך הסטביליזציה מתרחש שינוי מבנה לאזורים שנותרו לא יציבים לאחר טיפול הקור. מתקבל מבנה מרטנזיט מלא ויציב. בתהליך הסטביליזציה מחומם החלק לטמפ’ מבוקשת בד”כ בטווח 150-250C, האזורים שאינם יציבים ממשיכים את התהליך והופכים למרטנזיט מתקבל מבנה יציב.
קיימת גם אפשרות לטיפול משולב של טיפול בקור וסטביליזציה במהלך 3 מחזורים. מיועד בד”כ לצורך ייצוב מבנה של נתכי אלומיניום.

;